til helhet
tverrkirkelig kontaktforum
for seksualitet og trodu står ikke alene

Til Helhet er et nettverk som er startet av mennesker som ønsker å leve etter Bibelens syn på seksualitet, samliv og ekteskap. Vi mener at det seksuelle samliv hører til i ekteskap mellom mann og kvinne, og at alternativet til ekteskapet er sølibat. Vi vil understreke at mennesker er likeverdige – uavhengig av sin seksuelle orientering og seksuelle følelser. Til Helhet tilbyr ikke terapi, og vi arbeider heller ikke for å 'reorientere' menneskers seksualitet. Vårt forum tilbyr samtaler slik at mennesker med en kristen overbevisning kan utvikle dype vennskap, støtte hverandre og dele erfaring og tips.