TIL HELHET

tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristen tro


AKTUELT

Type the main content for this list section here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this section. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section. Once you click into this section, you will see the filler text disappear, and you can begin typing your real content.

 • til helhet sitt svar til simon stisen: innlegg i vårt land

 • Kristen i malta må til retten for at han delte sitt  livshistorie på en podcast

 • HØRINGSUTTALELSE - LOVFORSLAG OM FORBUD MOT «KONVERTERINGS-TERAPI»

  12.10.21

  Den legislative historikken til lovforslaget beskrives å være Morten Hegseths aktivistiske dokumentarfilm «Homoterapi». Høringsnotatet bruker i stedet betegnelsen «konverteringsterapi» og inkluderer kjønnsidentitetsforstyrrelser som om det er det samme tema. Det er problemstilling med helt andre årsaker, og følger. Det ser ut til å ha gått litt for fort i svingene og at man har oversett følgene lovutkastet vil få. 


  LES HER

 • ÅPENT BREV TIL STATSMINISTEREN

  Til tross for at høringsfristen ennå ikke var utløpt uttalte Trettebergstuen til media at det ble arbeidet med et forbud som går lengre enn det lovforslaget legger opp til. Det var et «slag i ansiktet» på alle oss som har arbeidet lenge og seriøst med høringssvar knyttet til det foreliggende lovutkastet. Ved denne uttalelsen sådde ministeren tvil om høringens realitet, hvilket var svært uheldig. 


  LES HER