litt om transpersonerHer har vi linket til Parakaleo, som er en organisasjon i England som arbeider med transpersoner: Parakaleo - A Christian ministry seeking to uphold Biblical values to the transvestite, transsexual and transgendered person.

På sin nettside har de blant annet en artikkel som omhandler den psykologiske siden ved dette temaet, og som kan gi et innblikk i utviklingen av dette: The Psychopathology of “Sex Reassignment” Surgery. Du kan også finne mange flere ressurser her