ulike hjelpetiltak


Det er noen organiserte tiltak i Norge som gir sjelesørgerisk hjelp til mennesker som ønsker å finne en vei når det gjelder sin seksuelle orientering. Her finner du informasjon om disse. Til Helhet søker å dyktiggjøre og oppmuntre flere til å gi hjelp, blant annet gjennom seminar og konferanser.

  • Samtalepartnere

    På ulike plasser i Norge er det ressurspersoner som kan være til hjelp for mennesker som ønsker samtale rundt sin seksuelle orientering. For å bli videreformidlet til disse personen ta kontakt via mail under "kontakt oss".

  • Danmark