ulike hjelpetiltak


Det er noen organiserte tiltak i Norge som gir sjelesørgerisk hjelp til mennesker som ønsker å finne en vei når det gjelder sin seksuelle orientering. Her finner du informasjon om disse. Til Helhet søker å dyktiggjøre og oppmuntre flere til å gi hjelp, blant annet gjennom seminar og konferanser.

 • Samtalepartnere

  På ulike plasser i Norge er det ressurspersoner som kan være til hjelp for mennesker som ønsker samtale rundt sin seksuelle orientering. For å bli videreformidlet til disse personen ta kontakt via mail under "kontakt oss".

 • Danmark

  Basis er foreningen Agapes arbeid overfor mennesker med homofile følelser (Agape driver et bredt diakonalt, sjelesørgerisk og terapeutisk arbeid), knyttet opp til Exodus-bevegelsen. Tilbyr weekendkurser fortrinsvis for mennesker med homofile følelser samt større konferenser for alle interesserte. To støttegrupper er i gang (Jylland og København). 


  Individuell hjelp tilbys i form av sjelesorg, terapi eller bare uforpliktende samtaler. Agape har et diakonalt senter: "Søperlen" i Farsø (Syd for Aalborg).


  Foreningen Agape,  Bredhøjsvinget 1,  8600 Silkeborg


  Http://www.foreningenagape.dk


  www.basis.nu