FORTELLINGER  • øyvind sin historie

    Øivind forteller sitt vitnesbyrd på 'Natta Norge' på Nrk 16.11.15.


    I sin artikkel i avisen Dagen forteller han og mer av sin historie, noe som var grunnlaget for at han ble intervjuet på Nrk. Les artikkelen her.

  • Rosaria Butterfield's Journey


  • richard oostrumVideo

    Type the content for this list item here. This is just example text to show you what it will look like when you enter text content into this list item. Your unique, authentic, and appropriate text will be filled into this section.