Vi trenger din støtte!


Medlemsskap 


Kirkesamfunn, organisasjoner, menigheter og enkeltpersoner kan være medlemmer i Til Helhet. Opptak av nye medlemmer skjer i årsmøtet.


Økonomisk støtte

Dette kan gis på konto nr. 1594 12 29988