TilHelhets formål

 • å bistå deg som har en - for deg - uønsket seksuell orientering eller følelser (lesbiske/ homofile følelser/ transseksualitet e.a.), og som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en annen vei i dette.

Vi tror og mener at seksuell identitet ikke er noe som er medfødt....men noe som utvikler seg blant annet i et samspill med betydningsfulle personer, spesielt i oppvekstårene.


På denne nettsiden håper vi du vil finne informasjon som kan være nyttig for deg i din søken etter hjelp for deg selv, eller noen du bryr deg om. 


Under ressurser vil du blant annet finne sjelesørgerisk stoff som er mer kortfattet - se for menn/ for kvinner / for sjelesørgere, osv - samt mer dyptgående materiale om noen av de samme temaene under artikler. 


Her er også vitnesbyrd og oversikt over noen hjelpetiltak som finnes. Du vil også finne blant annet artikler som er mer teologisk rettet, materiale som har vært publisert om TilHelhet i media og materiale fra seminarer, samt boktips og linker til andre liknende organisasjoner.


Våre mål er å:

 • Formidle den kunnskapen som finnes innen samfunnvitenskaplig, psykologisk og teologisk forskning, om utvikling av og endring i seksuell identitet.
 • Formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig.
 • Formidle tro på at en kan leve et meningsfullt liv i seksuell avholdenhet uansett seksuell orientering.
 • Arbeide for å fremme forståelse for mennesker som berøres personlig av disse temaene, spesielt i kirken, og være en støtte i deres prosess.
 • Styrke kompetansen til de som har veilederfunksjoner innenfor forumets arbeidsfelt.
 • Være et høringsorgan i spørsmål som angår samliv og seksualitet i kirke og samfunn.

Hvordan gjør vi dette?

 • Rådgivning (pr e-post, telefon, eller ansikt-til-ansikt):
 • Gi råd og formidle hjelp til de som selv ønsker samtale vedrørende sin seksuelle orientering, og som selv er motivert til forandring.
 • Gi råd til nærstående (familie/ ektefeller/venner etc).
 • Videreformidler til andre samtalepartnere (ressurspersoner innen forumet, sjelesørgere o.l.)
 • Arrangerer konferanser, seminarer, og på annen måte formidler undervisning om temaer som omhandler seksuell identitet.