formål

hva vi tror

Vi tror og mener at seksuell identitet ikke er noe som er medfødt, men er noe som utvikler seg blant annet i et samspill med betydningsfulle personer, spesielt i oppvekstårene.

På denne nettsiden håper vi du vil finne informasjon som kan være nyttig for deg i din søken etter hjelp for deg selv, eller noen du bryr deg om.


hva vi ønsker å gjøre

  • Arbeide for å fremme mer forståelse for mennesker som berøres personlig av disse temaene, spesielt i kirken, og være en støtte i deres prosess.

  • Formidle den kunnskapen som finnes innen samfunnvitenskaplig, psykologisk og teologisk forskning, om utvikling av og endring i seksuell tiltrekning/ orientering.

  • Formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig.

  • Formidle tro på at en kan leve et meningsfullt liv i seksuell avholdenhet uansett seksuell orientering.

  • Styrke kompetansen til de som har veilederfunksjoner innenfor forumets arbeidsfelt.

  • Være et høringsorgan i spørsmål som angår samliv og seksualitet i kirke og samfunn.


HVORDAN GJØR VI DETTE?

  • Samtaler pr e-post, telefon, eller ansikt-til-ansikt til deg som ønsker dette for din egen del, og også til deg som er familie/ ektefelle/ venn e.l.

  • Videreformidling til andre samtalepartnere (ressurspersoner innen forumet, sjelesørgere, terapeuter o.l.)

  • Arrangerer konferanser, seminarer, og på annen måte formidler undervisning om temaer som omhandler seksuell identitet.