formål

Til Helhets virksomhet er basert på overbevisningen om at Bibelen gir autoritativ veiledning i kristen tro og kristent liv. Til Helhet vil holde fram det positive synet på seksualitet og samliv som Bibelen beskriver. Mennesket er skapt som mann eller kvinne, og ekteskapet mellom én mann og én kvinne er den rette og gode ramme om det seksuelle samliv.  Til Helhet er et kontaktforum for mennesker som opplever problemer med sin seksualitet – og som selv ønsker hjelp i sin personlige prosess. Til Helhet kan tilby samtalegrupper, ressursutvikling, arrangere konferanser og representere et nettverk av sjelesørgere. I tillegg jobber Til Helhet for å styrke kompetansen til mennesker som arbeider innenfor forumets arbeidsfelt.