ønsker du noen å snakke med?

Her er informasjon om noen tilbud som finnes, eller er under planlegging, og som vi kan formidle videre kontakt til. • samtalepartnere

  Kontakt oss om du ønsker samtale for egen del.

  Vi kan og videreformidle kontakt til sjelesørgere og terapeuter om ønskelig.

 • fellesskap for kvinner

  Er det vi på godt norsk kaller ‘same-sex attraction’ et tema i ditt liv, og kunne du tenke deg å ha et samlingspunkt, et trygt sted å dele tanker og følelser med andre som er i liknende situasjon, og ha gjensidig støtte og fellesskap på veien med Jesus? Om du har noen tanker om hva du kunne ønske deg av et slikt type fellesskap hør gjerne fra deg om det og! :) Håpet er å kunne møtes fysisk så snart det blir mulig. For mer informasjon og oppdateringer om dette kontakt: post@tilhelhet.no og merk e-posten ‘Fellesskap’.

 • mannsgruppe

  Denne er basert i Oslo-området.

  Kontakt oss på e-post, eller leder av gruppa: Jens Fredrik Brenne på tlf: 48 89 15 51