TIL HELHET

tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristen tro


 • HØRINGSUTTALELSE - LOVFORSLAG OM FORBUD MOT «KONVERTERINGS-TERAPI»

  Den legislative historikken til lovforslaget beskrives å være Morten Hegseths aktivistiske dokumentarfilm «Homoterapi». Høringsnotatet bruker i stedet betegnelsen «konverteringsterapi» og inkluderer kjønnsidentitetsforstyrrelser som om det er det samme tema. Det er problemstilling med helt andre årsaker, og følger. Det ser ut til å ha gått litt for fort i svingene og at man har oversett følgene lovutkastet vil få. 


  LES HER

 • libby littlewood

   «I virkeligheten var det ingen som støttet meg i å identifisere meg som kvinne eller undersøkte hvorfor jeg trodde at jeg ikke var det.»


  les her

 • ÅPENT BREV TIL STATSMINISTEREN

  Til tross for at høringsfristen ennå ikke var utløpt uttalte Trettebergstuen til media at det ble arbeidet med et forbud som går lengre enn det lovforslaget legger opp til. Det var et «slag i ansiktet» på alle oss som har arbeidet lenge og seriøst med høringssvar knyttet til det foreliggende lovutkastet. Ved denne uttalelsen sådde ministeren tvil om høringens realitet, hvilket var svært uheldig. 


  LES HER

 • TIL HELHET OG SAMTALEPARTNERE

  Vi er et nettverk av mennesker som ønsker å leve etter Bibelens syn på seksualitet og samliv,

  og som tror at dette dypest sett er ment å gjenspeile den relasjonen Gud ønsker å ha med oss mennesker.

  Vi ønsker å gå sammen med deg som kjenner at seksuell tiltrekning til noen av ditt eget kjønn, eller andre temaer som har med seksualitet eller kjønnsidentitet å gjøre, er problematisk for deg, og som ønsker noen å snakke med dette om. Noen av oss har og hatt eller har det slik selv, og deler gjerne av støtte på veien.Kontakt oss om du ønsker samtale for egen del.

  Vi kan og videreformidle kontakt til sjelesørgere og terapeuter om ønskelig. Kontakt oss ved post@tilhelhet.no.

 • UTTALELSE FRA TIL HELHET I ANLEDNING TERJE HEGERTUNS BOK «DET TROFASTE SAMLIVET»

  Når det gjelder saker som angår hvordan den enkelte menighet eller kristne organisasjon kommer fram til sitt bibelsyn, så oppfatter vi det normalt ikke som vår rolle å tilkjennegi våre synspunkter offentlig. Dette er indre anliggender.


  les her