• FORBUD MOT «KONVERTERINGSTERAPI»: ET SKADELIG LOVFORSLAG

  Hvis statsråd Anette Trettebergstuen får viljen sin, kan det bli forbudt å hjelpe voksne mennesker som sliter med uønskede seksuelle følelser. Foreldre som vil hjelpe barna sine å komme til rette med sin seksualitet eller kjønn, kan ende i fengsel.


  Lovforslaget er bygd på uvitenskapelige premisser og vil bety et brudd på menneskerettighetene. 

  Organisasjonen Til Helhet har vurdert lovforslaget i en høringsuttalelse som kan leses i sin helhet på tilhelhet.no. Her gjengir vi noen viktige momenter:   Homoterapi? Et forbud mot ”konverterings-terapi” vil ikke først og fremst dreie seg om homofili, selv om det er ”homoterapi” som har vært ”reklameplakaten”. Loven vil gjøre det straffbart med inntil to års fengsel å hjelpe barn og unge til å bli glad i kroppen de er født med, dersom de strever med kjønnsidentitets-forstyrrelser. Foreldre som har motforestillinger når barnet vil «skifte kjønn», kan risikere barnevernssak for omsorgssvikt, bøter og fengselsstraff. 

  I kontrast til dette vil sexologer og helsepersonell ha rett til å oppmuntre og støtte barn og unge til å “skifte kjønn” med pubertetsblokkere, hormoner og evt kjønnsimiterende kirurgiske inngrep på friske kropper – med livsvarige konsekvenser og bivirkninger. 
  Grunnen til dette er at lovforslaget ikke skiller mellom seksuell orientering og kjønnsidentitet. 

  Trussel mot ytrings- og religionsfriheten
  Loven mot «konverteringsterapi» har så vage definisjoner at den vil kunne fungere som en «brekkstang» for å forby ytringer makthaverne ikke liker. Man skal fortsatt få lov å mene at ulike typer seksuell atferd er i strid med Bibelen, men man vil ikke kunne kommunisere dette fritt. I Finland står nå en kjent politiker tiltalt for å forsvare og sitere Bibelens samlivsetikk.

  JURIDISK ADVARSEL. Anette Trettebergstuen ønsker å forby «konverteringsterapi» også for voksne. Departementets egne juridiske fagmiljøer er krystallklare på at totalforbud for voksne vil være et klart menneskerettsbrudd. Dette har trolig aldri skjedd før i Norge. De rettslige konsekvensene av dette kan bli eksepsjonelle. 

  STRAFFBAR SJELESORG. For første gang i Norge kan det nå skje at pastorer, prester, terapeuter og medisinsk personell vil bli straffet for samtaler med voksne mennesker som sliter med uønskede seksuelle følelser.